OKJ szerinti szakmai képzéseink minimum 10 fővel indulnak, jelentkezni a honlapon lehet, a „JELENTKEZÉS” menüpont kitöltésével. Az OKJ-s vizsga díja minden szakma esetében 50.000 Ft, amit a képzési díj nem tartalmaz.

Deutschland online bookmaker http://artbetting.de/bet365/ 100% Bonus.

Download Template Joomla 3.0 free theme.

 

52 811 01 Élelmezésvezető

(E-001002/2015/A044)

Az élelmezésvezető irányítói, vezetői feladatokat lát el a közétkeztetés területén működő élelmezési üzemegységben. Feladata a közétkeztetési ellátásban részesülő különböző csoportok táplálkozásának megszervezése, a hatályos közétkezetési rendeletnek megfelelően. A mindennapi munkája során a különböző korcsoportok szükségleteit azonosítja. Az elkészített étlap alapján az ételek energiatartalmát meghatározza, tápanyag-összetételét kiszámolja, allergénjeit azonosítja. Az élelmezés irányítása során kialakítja a munkarendet, kiadja a napi munkafeladatokat és folyamatos ellenőrzést végez. Az élelmezési feladatokat irányítja, az élelmiszer-biztonsági előírások alapján szervezi és felügyeli azokat. Gazdálkodási tevékenységet végez, felelősséget vállal a dokumentáció teljes körű elvégzéséért és a dokumentumok tartalmáért. Önállóan elkészíti a közétkeztetésben készülő ételekre vonatkozó anyaghányad-nyilvántartólapot, a tápanyagtartalmat kiszámolja, allergéneket jelöli. Folyamatosan követi és alkalmazza a jogszabályi változásokat. Felelősséggel tartozik a tevékenységi körében használt vagyontárgyak, alapanyagok, eszközök, berendezések megóvásáért és azokkal való anyagi elszámolásért. A leltározás és a raktár-elszámoltatást irányítja és felelősséget vállal a tartalmáért, esetleges probléma esetén igyekszik annak gyors kivizsgálására. Saját hatáskörében és felelősségkörében alkalmazza a munkaviszonyra vonatkozó jogszabályokat. Gondoskodik maga és beosztottjai továbbképzéséről.

 A szakképesítéssel rendelkező képes:

 

 -       összetételük alapján megállapítani az élelmiszerek és ételek szervezetre gyakorolt hatását

 -       népszerűsíteni az egészséges táplálkozást, a táplálkozási ajánlások alapján

 -     meghatározni a különböző korcsoportok étrendjét a táplálkozási ajánlások, a tápanyagszükséglet, a szakmai szempontok és a hatályos jogszabályok figyelembe vételével,

 -     kiszámolni az ételek energia-, zsír-, telített zsírsav-, fehérje-, szénhidrát-, cukortartalmát, számított sótartalmát, valamint az élelmiszerek jelöléséről szóló jogszabályban meghatározott allergén összetevőket hagyományosan és tápanyag számítási szoftver segítségével

 -       dönteni az élelmiszerek összetétele szerinti felhasználásáról a különböző korcsoportok ellátása során

 -       az ellátottak egészségi és szociális helyzetének ismeretében a megfelelő élelmezés megvalósítására,

 -       meghatározni és alkalmazni a korszerű ételkészítési technológiákat

 -       értelmezni a táplálkozásfüggő betegségek jellemzőit, és megelőzésének módját

 -       követni és alkalmazni a dietetikus szakmai utasításait,

 -    felismerni és a jellegük szerint a diétára jellemző előírások alapján felhasználni vagy kikerülni az allergéneket tartalmazó élelmiszereket

 -       irányítani a napi élelmezési feladatokat,

 -       megszervezni, irányítani és ellenőrizni az élelmezési ellátás tevékenységeit, figyelembe véve a helyi specialitásokat

 -       a jogszabályi előírásoknak megfelelően elkészíteni az anyaghányad-nyilvántartó lapot

 -       meghatározni az élelmezési üzem működésének tárgyi, személyi feltételeit

 -      az élelmezési üzem gazdaságos üzemeltetéséhez szükséges gépek, berendezések használatára és azok működésének betanítására

 -       az áruforgalom és a termelés irányítására, ellenőrzésére

 -       az élelmezési üzem gazdaságos működtetésére

 -     gazdasági számítások elvégzésére, (költségvetés, költségelszámolás, anyagkiszabás, térítési díjak, stb.)

 -       nyersanyag nyilvántartás vezetésére és ellenőrzésére

 -       előírásoknak megfelelő dokumentáció hagyományos és elektronikus elvégzésére

 -   kialakítani a tevékenységi körében végzett vagyontárgyak, alapanyagok, eszközök, berendezések megóvására irányuló tevékenységet, azokkal való anyagi elszámolást

 -       irányítani a leltározást, probléma esetén annak hatékony és gyors kivizsgálására

 -       a vonatkozó munka- és tűzvédelmi és higiénés szabályok betartására és betartatására

 -       alkalmazni a dolgozók foglalkoztatására vonatkozó jogszabályokat

 -       értelmezni a szervezeti egységre és működésre vonatkozó előírásokat

 -       együttműködni munkatársaival, a dietetikussal és a diétás szakáccsal

 -       értelmezni és alkalmazni az élelmiszer-biztonsági előírásokat

 -       felkészülni a szakhatóságok ellenőrzésére, és segíteni azok munkáját

 -       a vezetői kompetenciák érvényesítésére

 -       a kötelező továbbképzéseken elsajátított ismereteket alkalmazni

A képzés moduljai:

 11562-16 Táplálkozástudomány ismeretek

11629-16 Élelmezéstervezés

11627-16 Élelmezési menedzsment

11563-16 Minőségbiztosítás a közétkeztetésben

11565-16 Irányított közétkeztetés gyakorlat

11498-12 Foglalkoztatás I. (munkajogi ismeretek)

11499-12 Foglalkoztatás II. (német nyelv)

A képzés megkezdésének feltételei:

-       érettségi végzettség

-       egészségügyi alkalmasság

 A képzés időtartama:

6 hónap (heti 2 képzési nappal)

A képzés díja:

képzési helytől függően változó, mindig az adott hirdetés szerinti